Ålamörker

Utställning 16-18 augusti 2019

<!-more->Välkommen till vernissage fredagen den 16 augusti

Datum: 16 – 18 augusti
Fredag: 17.30-20.00
Lördag: 11.00 – 18.00
Söndag: 11.00 – 16.00

Adress: Idrottsvägen 50, Karlshamn
KontaktMalena.olsson@gmail.com
Tel: 0708 16 50 58

Läs mer i inbjudan Ålamörker

I Malena Olssons utställning Ålamörker är motivet ål, glasål, gulål, blankål.  På sin långa färd genom haven byter ålen både skepnad och färg. Förr trodde man att de olika namnen beskrev helt olika arter. Ålen föds i Sargassohavet och efter ett långt liv i Europa återvänder den till  ursprunget, parar sig och dör. Idag är den nästan utfiskad. Eftersom ålen är en migrant kräver problemet internationella lösningar. Om höstarna inträder i Hanöbukten ålamörkret. Det är då man traditionellt fiskar den, på nätterna. Mörker rymmer mystik. Malena Olsson fångar med årets suggestiva utställning ålens olika berättelser och förvandlingar. Hon arbetar som tidigare med olika tekniker och format, den tvådimensionella bilden, skulpturen och installationen.

Malena Olsson blev intervjuad av SVT Blekinge den 15 augusti. Här kan du se ett 2 minuters inslag samt läsa om Malena och utställningen Ålamörker.